Beleid & Doelstellingen

Beleid & Doelstellingen
  • De belangen behartigen van de leden, en van de sportverzorging en masssage in het algemeen
  • Zorg dragen, dat de belangen van de sportverzorgers en masseurs ter kennis worden gebracht bij openbare instanties
  • Vertegenwoordiging in organisaties,alsmede overlegorganen,waarbij de belangen van de sportverzorgers en masseurs direct of indirect zijn betrokken
  • Het promoten van het vakgebied sportverzorging en massage
  • Het op de hoogte houden van de leden, over de ontwikkelingen inzake sportverzorging en massage