Over RIAS

De werkzaamheden van de RIAS betreffen:

– opkomen voor de belangen van de leden;
– te zorgen, dat de belangen ter kennis worden gebracht aan openbare instanties;
– zich te laten vertegenwoordigen in organisaties, waarbij de belangen direct of indirect zijn betrokken;
– het promoten van het vakgebied;
– het oprichten en in stand houden van districten;
– het beleggen van al of niet openbare vergaderingen.

RIAS logo

                 K.v.K. 65111524