Verzekering

De verzekering

 •  De dekking is breed gedefinieerd en duidelijk en blijft niet beperkt tot alleen behandeling.
 •  Onbeperkte reizen naar het buitenland overal ter wereld, met uitzondering van de VS en Canada.
 •  Er kunnen veel soorten activiteiten worden verzekerd, vanaf niet-invasieve tot meer invasieve types, evenals niet aan behandeling gerelateerde werkzaamheden en advies.
 •  Medische kunstfouten, beroepsaansprakelijkheid, fouten en omissies.
 •  Wettelijke aansprakelijkheid = lichamelijk letsel, aan enige persoon, of zaakschade.
 •  Productaansprakelijkheid = lichamelijk letsel aan enige persoon en/of zaakschade, voortkomend uit de verkoop of levering van geneesmiddelen. Omvat aansprakelijkheid voor letsel veroorzaakt door producten. Onbeperkte verkoop van producten aan uw cliënten en tot maximaal € 30.000 aan personen die geen cliënt zijn.
 •  Schade en kosten van de aanvrager als gevolg van enige claim.
 •  Kosten voor juridische bijstand en onkosten zijn opgenomen als aanvulling op de limiet van de schadevergoeding. Er is tevens dekking voor tuchtrecht zaken.
 •  Verlies van documenten / verlies van reputatie.
 •  Smaad & laster, inbreuk op vertrouwelijkheid, onbedoelde inbreuk op vertrouwelijkheid of privacy.
 •  Onbedoelde inbreuk op auteursrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
 •  Omvat dekking voor onderwijs, op voorwaarde dat u geen kwalificatiecertificaat uitgeeft.
 •  Vrijwillig uitgevoerde noodhulp en eerste hulp.
 •  Aansprakelijkheidslimiet van € 500.000 per claim en ongelimiteerd aantal claims per verzekeringsjaar.
 •  Kosten van verdediging voor seksuele intimidatie, indien onschuldig.
 • Eigen risico van elke claim € 0.
 • Retroactieve dekking voor eerder uitgevoerde werkzaamheden.
 • Uitloopdekking is automatisch opgenomen – het is niet nodig om uw polis te laten doorlopen nadat u uw beroepsuitoefening stopt. Dit dekt laat ontdekte aanspraken.
 •  Optie voor € 25.000 dekking voor persoonlijke ongevallen, waaronder overlijden ten gevolge van een ongeval en betaling van een eenmalige uitkering voor invaliditeit ten gevolge van permanente totale invaliditeit door een ongeval. De definitie hiervan is onvermogen ongeacht welk werk uit te voeren waarvoor u naar behoren bent getraind. Dit dekt u 24 uur per dag.
 •  Flexibele verzekering om veranderingen in uw praktijk te dekken.
 •  Polis voor meerdere therapieën – er kunnen meer dan 3500 verschillende therapieën