Downloads

downloads-mend-it-mediator-almere

Onderstaande documenten zijn op aanvraag bij het secretariaat te verkrijgen:

 • Aanmeldingsformulier
 • BCP RIAS
 • Beleid RIAS erkende onderwijsinstellingen
 • De commissie opleidingen
 • De examencommissie
 • Gedragsregels RIAS leden
 • Handleiding bij de proeve van bekwaamheid
 • Huishoudelijk reglement
 • Informatie
 • Klachtenbehandeling RIAS
 • Klachtenformulier
 • Kwaliteitshandboek
 • Proeve van bekwaamheid
 • Richtlijnen vormgeving onderwijs

Email secretariaat: info@rias.one